گواهینامه ایزو معتبر چیست؟اخذ گواهینامه‌های ایزو فواید و امتیازهای بسیاری برای دارندگان، شرکت‌ها و سازمان‌ها دارد. امتیازاتی که یک گواهینامه‌ ایزو برای دارندگانش به ارمغان می‌آورد بسیار متنوع بوده و تأثیر زیادی در بازاریابی، تبلیغات و موفقیت در بازار کسب‌وکار دارد. ازاین‌رو، روزبه‌روز، افراد و شرکت‌هایی که می‌خواهند گواهینامه‌‌های ایزو بگیرند، افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا به‌نوبه خود موجب افزایش موسسه‌های شده است که اقدام به صادر کردن هرگونه گواهینامه ایزو می‌کنند. جهت مشاوره و دریافت ایزو معتبر با مشاوران ایزوهلپ در ارتباط باشید. همه چیز درباره گواهینامه های ایزو معتبر چیست در این مقاله بخوانید.
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو معتبر چیست؟

اخذ گواهینامههای ایزو فواید و امتیازهای بسیاری برای دارندگان، شرکتها و سازمانها دارد. امتیازاتی که یک گواهینامهایزو برای دارندگانش به ارمغان میآورد بسیار متنوع بوده و تأثیر زیادی در بازاریابی، تبلیغات و موفقیت در بازار کسبوکار دارد. ازاینرو، روزبهروز، افراد و شرکتهایی که میخواهند گواهینامه‌‌های ایزو بگیرند، افزایش مییابد. این افزایش تقاضا بهنوبه خود موجب افزایش موسسههای شده است که اقدام به صادر کردن هرگونه گواهینامه ایزو میکنند. جهت مشاوره و دریافت ایزو معتبر با مشاوران ایزوهلپ در ارتباط باشید. همه چیز درباره گواهینامه های ایزو معتبر چیست در این مقاله بخوانید.

در حال حاضر، در ایران ، مراجع صدور گواهینامههای ایزو متعددی فعالیت میکنند. این مراجع درجههای اعتبار متفاوتی دارند.ازاینرو افرادی که اقدام به اخذ گواهینامه ایزو از این مراجع میکنند باید بدانند که گواهینامه ایزو معتبر چه ویژگیهایی دارد.

ویژگیهای گواهینامه ایزو معتبر

برای اطمینان از اعتبار گواهینامه صادرشده باید به CB صادرکننده گواهینامه توجه کنید. در یک گواهینامه ایزو معتبر، CB صادرکننده به زبان انگلیسی نوشته میشود.در غیر این صورت، باید در اعتبار گواهینامه شک نمود. . CB شرکتهای خصوصی صادرکننده گواهینامه هستند، تحت پوشش الزامات ایزو ۱۷۰۲۱ هستند. این شرکتها باید توسط مراجع اعتبار دهی دسته بالا یا AB ممیزی و صلاحیت آنها برای صدور گواهینامه ممیزی و تأییدشده باشد.

در هر گواهینامه ایزو معتبر، CB صادرکننده، آدرس وبسایت خود را بر روی گواهینامه درج میکند. این سایت باید به تأیید حداقل یک AB رسیده باشد. دقت کنید که بر روی گواهینامه ایزو، کد گواهینامه درجشده باشد. زیرا تنها با جستجوی این کد در سایت CB صادرکننده گواهینامه ایزو، میتوان اطلاعات مربوط به آن را دریافت کرد.

یکی دیگر از مواردی که باید در ارتباط با گواهینامه ایزو دقت نمایید، لوگوی سازمان IAF است. IAF انجمن جهانی اعتبار دهی است. این انجمن صلاحیت مراجع اعتبار دهی ،AB، را بررسی، ممیزی و تأیید میکند. در یم گواهینامه ایزو معتبر، این لوگو درج میشود.

مورد مهم دیگر در رابطه با گواهینامههای ایزو صادرشده، مهر برجسته و لیزری بر روی گواهینامه است. تمام گواهینامههای ایزو معتبر، باید دارای مهر برجسته و یا لیزری باشند. در غیر این صورت، گواهینامه صادرشده بیاعتبار خواهد بود.

چگونه اصالت گواهینامه ایزو را تشخیص دهیم؟

برای بررسی اصالت گواهینامه ایزو صادرشده باید وارد سایت رسمی IAF شوید. برای این کار، به این آدرس اینترنتی بروید: www.iaf.nu. در وبسایت انجمن جهانی اعتبار دهی، به صفحه IAF Members & Signatories واردشده و از فهرستی که در این صفحه درجشده است کشور خود را انتخاب نمایید. در صفحه فرود بعدی، وارد وبسایت شرکت خصوصی اعتبار دهی AB شوید. در این وبسایت، در ذیل یکی از کلمات body یا Certified Body ، CB مدرج در گواهینامه را جستجو کنید، در صورت معتبر بودن گواهینامه، اطلاعات مربوطه نمایش داده خواهد شد.


دسترسی های سریع