اخذ ایزو ۲۲۰۰۰ – صدور ایزو ۲۲۰۰۰ – شرکت ایزو ۲۲۰۰۰ – گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ – ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ – مستندات ایزو ۲۲۰۰۰ – ایزو ۲۲۰۰۰ در مناقصه
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

اخذ ایزو ۲۲۰۰۰ ایمنی مواد غذایی

یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در زندگی هر فرد ، مسئله غذا و ایمنی آن است. به دلیل سروکار داشتن مداوم و روزمره انسان با این محصولات ، مصرف مواد غذایی ناسالم می‌تواند مشکلات جدی برای انسان به وجود آورده و حتی منجر به مرگ گردد. علاوه بر این موارد فردی، ایمنی موارد غذایی در تجارت نیز بسیار مهم تلقی می‌شود. مراکز تولید، پخش و فروش مواد غذایی در صورت رعایت نکردن اصول و قوانین مربوطه جریمه‌شده و گاه با از دست دادن مشتریان و اعتبار حرفه‌ای خود، به ورطه ورشکستگی سقوط می‌کنند. جهت مشاوره و اخذ ایزو ۲۲۰۰۰ معتبر با ما در تماس (ایزوهلپ) باشید.

با توجه به آنچه گفته شد و مقایسه این موارد با مسئله کیفیت در دنیای تجارت ، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که در صنعت موارد غذایی و ایمنی آن‌ها نیز کیفیت حرف اول را می‌زند. از این منظر، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و استانداردهای مربوط به آن مسئله‌ای حیاتی و مهم است. ازاین‌رو، سازمان استاندارد جهانی، ایزو، خانواده استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ را تهیه، تنظیم و منتشر کرده است.

اخذ ایزو ۲۲۰۰۰ – صدور ایزو ۲۲۰۰۰ – شرکت ایزو ۲۲۰۰۰ – گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ – ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ – مستندات ایزو ۲۲۰۰۰ – ایزو ۲۲۰۰۰ در مناقصه

نگاهی اجمالی به استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰

خانواده استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰، مجموعه‌ای از استانداردهایی جهانی در رابطه با مدیریت ایمنی است. عواقب ناشی از مواد غذایی ناسالم می‌تواند بسیار جدی باشد؛ ازاین‌رو، خانواده استانداردهای مدیریت ایمنی غذایی ، ایزو ۲۲۰۰۰، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا خطرات ایمنی موجود در مواد غذایی را شناسایی و کنترل کنند. امروزه به دلیل صادرات موارد غذایی و پخش آن‌ها در گستره بین‌المللی، نیاز به ایمنی این مواد در تمام چرخه تولید تا مصرف دوچندان شده است. همین موارد، نیاز استفاده از خانواده استانداردهای ایزو ۲۲۰۰۰ و نقش آن‌ها را پررنگ می‌کند.

اخذ ایزو ۲۲۰۰۰ – صدور ایزو ۲۲۰۰۰ – شرکت ایزو ۲۲۰۰۰ – گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ – ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ – مستندات ایزو ۲۲۰۰۰ – ایزو ۲۲۰۰۰ در مناقصه

اهداف ایزو ۲۲۰۰۰

خانواده استانداردهای ISO 22000، الزامات و اصول موردنیاز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تبیین و بیان می‌کند. با کمک این استاندارد، سازمانی که در عرصه مواد غذایی فعالیت می‌کند، فارغ از اندازه، نوع سازمان، و یا حوزه فعالیتش، توانایی خود را در کنترل خطرات و ایمنی موارد غذایی تضمین می‌نماید.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۲۲۰۰۰ – صدور ایزو ۲۲۰۰۰ – شرکت ایزو ۲۲۰۰۰ – گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ – ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ – مستندات ایزو ۲۲۰۰۰ – ایزو ۲۲۰۰۰ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۲۲۰۰۰ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره  ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.