چرا باید گواهینامه ایزو داشته باشیم؟
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

چرا باید گواهینامه ایزو داشته باشیم؟

سازمان جهانی استاندارد، ایزو، از سال ۱۹۴۶ تا به الآن همواره در تلاش برای تبیین توسعه، ارتقا و بهبود استانداردها د تمام عرصههاست.به دلیل جهانی بودن سازمان استاندارد، ایزو،  استانداردهای این سازمان، موردقبول بیشتر کشورهای جهان بوده و همواره مورد اعتماد افراد مختلف است. ازاینرو، داشتن گواهینامه ایزو، مزایا و منافع زیادی برای سازمانها و شرکتهایی دارد که از این استانداردها استفاده کرده و گواهینامههای مربوطه را دریافت کردهاند.

اخذ و ارائه گواهینامه ایزو، مزایای بیشماری دارد که در ادامه به تبیین چند مورد از آنها میپردازیم.

مزایای داشتن گواهینامه ایزو

داشتن گواهینامه ایزو باعث افزایش اعتماد خریداران و مشتریان به خدمات و کالاهای ارائهشده میشود. از این منظر، باعث افزایش ورودیهای قیف بازاریابی شده و تعداد مشتریان بالقوه را افزایش میدهد. افزایش مشتریان بالقوه به معنای شانس بیشتر برای جذب خریداران است. این مهم بهنوبه خود، ارزش برند را بالا میبرد. فرایند توصیفشده، یک فرایند همواره مثبت بوده و سود کلانی را نصیب شرکتها میکند. بهطور خلاصه، داشتن گواهینامه ایزو،پتانسیل بازار گستردهای را برای شرکتها و سازمانها به ارمغان میآورد.

چرا باید گواهینامه ایزو داشته باشیم؟

علاوه بر مسائل ذکرشده، این موضوع، به مشتریان و خریداران این احساس را میدهد که شرکت یا سازمان مربوطه مورد اعتماد بوده و همه کارها و محصولات تولیدیاش کیفیت قابل قبولی دارند.

همچنین با داشتن گواهینامه ایزو، هزینهها درست و هدفمند صرف شده و اتلاف منابع کمتری اتفاق خواهد افتاد. ریسک و خطرات به حداقل کاهش مییابد و تمام موارد مربوط به محیطزیست و بهداشت و ایمنی نیز رعایت میشود. ازاینرو داشتن گواهینامه ایزو، در مناقصات ممیزی شده و امتیاز خاصی برای خود دارند که بهنوبه خود، تعیینکننده برنده مناقصه میباشند.ازاینجهت، داشتن گواهینامه ایزو، در مناقصههای خرید ضروری یا الزامی بوده و برگ برندهای در دست شرکتهاست.

قوانین و الزامات داشتن گواهینامه ایزو

استانداردهای ایزو تمام اصول قوانین و الزامات لازم در زمینههای تخصصی خود را شامل میشوند. اجرای این قوانین لازمه اخذ  گواهینامه ایزو است. به دلیل اینکه قوانین و اصولی ازایندست در کمیتههای تخصصی تهیه و تنظیمشده است، میتوان گفت که داشتن و اخذ گواهینامه  ایزو صرفهجویی در هزینهها را نیز به ارمغان میآورد.

مشتری مداری ، تأمین رضایت آنها، و رسیدگی به شکایات واصله از مواردی است که استانداردهای ایزو بسیار به آنها توجه میکنند، زیرا تمام این موارد، رویهمرفته، اعتماد مشتری را در بر خواهد داشت.

پس برای کسب موفقیت در عرصه تجارت، داشتن گواهینامه ایزو یک فرصت بالقوه در اختیار شرکتها و سازمانها قرار میدهد تا بتوانند از سایر رقبای خود پیشی گرفته و پرچمدار عرصه تجارت خود باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما تماس بگیرید.