سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

شاید برای شما جالب باشد اما متاسفانه روزانه طبق آمارهای رسمی از سوی وزارت بهداشت و کار جهانی، حدود ۷۶۰۰ نفر در اثر حوادث ناگوار در شرکت های تولیدی جان خود را از دست می دهند، به همین دلیل اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ به یکی از الزامات مهم به خصوص برای شرکت های تولیدی تبدیل شده است.

آسیب های شغلی و گسترش بیماری ها بسیار مهم است به طوری که با رعایت نکردن اصول الزامات مربوط به ایزو ۴۵۰۰۱، افزایش تلفات پیش از بازنشستگی، عدم حضور کارمندان شرکت و هم چنین افزایش حقوق بیمه، امری بدیهی برای کارفرمایان است. به همین دلیل پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ برای شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

کاربرد گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

اما در واقع با پیاده سازی این سیستم می توان چهارچوبی را برای بهبود ایمنی کارکنان مهیا کرد. کاهش خطرات احتمالی در محیط کار و هم چنین ایجاد شرایط کارآمدتر در سطح سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است که به وسیله مستندات این استاندارد انجام می پذیرد.

گواهینامه ایزو 45001 | اخذ ایزو 45001

ایزو ۴۵۰۰۱ چیست؟

این استاندارد توسط یک کمیته کارشناسان حرفه ای بهداشت و ایمنی ایجاد شده است و از دیگر روش های سیستم عمومی هم چون ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ پیروی می کند. در واقع بزرگ ترین شاخصه این استاندارد بررسی ریسک هایی است که می تواند ایمنی کارکنان شرکت را با خطر روبه رو سازد، هم چنین در بخش بهداشت این استاندارد گزینه ای به نام چگونگی مقابله با حیوانات و حشرات موذی آمده که می تواند شرایط بهداشت محیط سازمان را مختل کند.

مزایای دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱

  • توسعه و اجرای سیاست های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  • ایجاد فرآیندهای سیستماتیک با توجه به فرصت ها و تهدیدات سازمان
  • تعیین و تشخیص خطرات احتمالی که ممکن است در سازمان به وقوع بپیوندد و تلاش برای از بین بردن و یا به حداقل رساندن این خطرات در سطح سازمان
  • ایجاد عملیات کنترل در سازمان برای مدیریت کردن ریسک ها
  • افزایش آگاهی نسبت به خطرات احتمالی
  • ارزیابی عملکرد سیستم و تلاش برای بهبود و بهینه سازی آن از طریق اقدامات موثر

اگر خواهان دریافت گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ هستید می توانید با با کارشناسان ما در این رابطه تماس بگیرید.


بیشتر بخوانید