تاثیر گواهینامه ایزو در برند سازی
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

تاثیر گواهینامه ایزو در برند سازی

زندگی امروزی، زندگی تولیدی است. زیرا قریب بهاتفاق هر چیزی که استفاده میکنیم، در دستان افراد دیگری تولید میشوند و ما آنها را خریداری میکنیم. اما در این بحبوحه مصرف، نباید بازار داغ رقابت را دستکم گرفت. سؤال اینجاست که چه چیزی مشتریان را وامیدارد که در میان انبوه تولیدات مختلف،تنها یکی را انتخاب کرده و نسبت به تولیدات دیگر بیتفاوت باشند؟ جواب این سؤال در یک کلمه خلاصه میشود: برند. برند نامی تجاری است که اعتبار آن شرکت، سازمان و یا کارخانه را نشان میدهد. هرچقدر رغبت مشتری به محصولی بیشتر باشد، برند آن محصول باارزشتر بوده و بلعکس، هر چه برند باارزشتر باشد، مشتریان بیشتری را به خود جلب میکند. اما تاثیر گواهینامه ایزو در برند سازی دلیل چیست؟ 

تاثیر گواهینامه ایزو در برند سازی

برند اعتبار شرکت در نزد مشتری

جواب سؤال در اعتماد نهفته است. به زبان ساده، برند اعتبار شرکت در نزد مشتری است و تعیین میکند که مشتریان چه انتظاری از محصولات و خدمات عرضهشده داشته باشند. ازاینرو، در عرصه تجارت، برند سازی و استراتژی برند بسیار مهم و حیاتی تلقی شده و تعیینکننده میزان موفقیت در گردونه رقابت بازار است. پس هرچقدر که مشتری بیشتر به محصول اعتماد کند، برند موفقتر خواهد بود که بهنوبه خود، مشتشریان جدید بیشتری نیز جذب خواهد کرد.

یکی از مواردی که اعتماد مشتریان را به خود جلب میکند، استاندارد است. استاندارد مرتبط با یک برند یا محصول هرچقدر معتبرتر باشند، مشتریان بیشتری را به خود جلب میکند. ازآنجاییکه معتبرترین استاندارهای موجود و موردقبول در دنیا، استانداردهای معرفیشده توسط سازمان جهانی استاندارد، ایزو، است، میتوان نتیجه گرفت که داشتن گواهینامههای ایزو یکی از بهترین گامها در اعتمادسازی و بهبود برند است.

دنیای مرتبط ایزو و برند

یکی از اصول بازاریابی، جلب اعتماد مشتریان است. زیرا هر مشتری، خود بازاریابی بالقوه است. یعنی اگر مشتری از محصولات و خدمات راضی باشد، مشتریان دیگری را نیز به قیف بازاریابی هدایت میکند.در همین راستا،  یکی از راههایی که مشتریان میتوانند به محصولی اعتماد کنند، گواهینامههای ایزو است. این گواهینامهها جهانی بوده و در بیشتر کشورها، موردقبول هستند.

ازاینرو، اعتماد مشتریان به شرکتها و یا تولیداتی که با ایزو عرضه میشوند بیشتر است. برای مثال داشتن استاندارد ایزو مدیریت کیفیت، خیال مشتری را از بابت کیفیت خریدش مطمئن میکند. و یا اگر گواهی ارائهشده، استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان باشد، فرد اطمینان دارد که موردحمایت بوده و به مشکلات احتمالی رسیدگی خواهد شد. ازاینرو، در میان تمام محصولات مشابه، محصولی که گواهینامه ایزو دارد انتخاب میشود. همین خرید خود، ارزش برند را افرایش داده، و آن شرکت و یا سازمان از سایر رقبای خود پیشی خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما تماس بگیرید.