سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

دریافت ایزو HACCP در صنایع غذایی

استاندارد ایزو HACCP یک سیستم بین المللی شناخته شده برای کاهش ابتلا به خطرات ایمنی مواد غذایی است. در واقع استفاده از این سیستم با استفاده از تجزیه و تحلیل کنترل نقاط بحرانی سازمان های صنایع غذایی صورت می گیرد و یکی از الزامات مهم استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ به حساب می آید. جهت مشاوره رایگان و دریافت ایزو HACCP سازمان خود با مشاوران ما در ارتباط باشید.

استاندارد ایزو HACCP چیست؟

استاندارد HACCP سیستم را ملزم به شناسایی خطرات احتمالی می کند تا در نقاط خاصی از سیستم کنترل شود. این موارد شامل خطرات بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی است. هر شرکتی که در زمینه محصولات غذایی کار می کند بایستی این سیستم را در سازمان خود پیاده سازی کند و گواهی مربوطه را دریافت نماید.

دریافت ایزو HACCP

ساختار سیستم HACCP

پیاده سازی این استاندارد مستلزم آن است که برنامه های پیش نیازی PRP و هم چنین تحلیل نقاط بحرانی در سازمان مربوطه اجرایی شود. در واقع هدف از برنامه های پیش نیازی این اصل است که محیط بهداشتی و فرآیندهای تولید مناسب و آموزش آن به پرسنلین را ایجاد کند تا خطر آلودگی مواد غذایی به پایین ترین حد خود برسد.

در واقع برنامه های دریافت ایزو HACCP در هر فرآیند و یا محصولی در سازمان اجرایی می شود و خطرات احتمالی و چگونگی کنترل کردن آن ها در محل مورد نظر نصب می شود تا پرسنلین اطمینان حاصل کنند که خطرات حذف و یا کنترل می شوند تا سطح قابل قبولی از ایمنی مواد غذایی را کنترل نمایند.

این سیستم بر اساس ساختارهای زیر جلو می رود:

  • انجام یک تجزیه و تحلیل مناسب
  • شناسایی نقاط بحرانی و چگونگی کنترل کردن آن ها در سازمان
  • تعیین محدودیت های حیاتی در سازمان
  • ایجاد مراحل نظارت
  • تعیین اقدامات اصلاحی
  • ایجاد روش ضبط و نگهداری
  • ایجاد مراحل تایید

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

سازمان بهداشت جهانی تعداد زیادی از گواهینامه های ایمنی مواد غذایی را مورد ارزیابی قرار داده که همگی آن ها بر پایه HACCP است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ ایزو HACCP  می توانید با ما تماس بگیرید.