سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱

محبوب ترین استاندارد در سری ایزوهای بین المللی ۹۰۰۰، همین استاندارد ایزو ۹۰۰۱ است. در واقع هدف از معرفی و اجرای این استاندارد در سازمان مربوطه، تعریف الزامات سیستم مدیریت کیفیت است تا این که شرکت بتواند محصولات و یا خدماتی را ارائه کند که مرتبط با نیازهای واقعی مشتری است. در مقاله به این موضوع میپردازیم که ایزو ۹۰۰۱ چیست؟

تاریخچه ایزو ۹۰۰۱

این استاندارد برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ توسط سازمان بین المللی استاندارد یا همان ایزو، منتشر گردید. آخرین ورژن از این ایزو، در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و منطبق بر نیازهای اساسی و اصلی شرکت در این سال هاست. در این ویرایش آخر بندهایی هم چون تحقیق و توسعه، مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش به سیستم مدیریت کیفیت اضافه شده است.

دریافت ایزو ۹۰۰۱

چه سازمانی باید از ایزو ۹۰۰۱ استفاده کند؟

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵، برای هر سازمان جدای از اندازه و حوزه مورد نظر کاربرد دارد. در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت در ۱۶۰ کشور، سیستم مدیریت کیفیت را در سیستم خود اجرایی کرده اند و این مساله نشان می دهد که چقدر گرفتن این استاندارد برای سازمان اجباری است.

به طور کلی پیاده سازی این ایزو در شرکت سه مزیت اصلی ایجاد می کند. این مزایا شامل:

  • سازماندهی فرآیندها
  • بهبود مداوم
  • بهینه سازی فرآیندها و افزایش کارایی آن ها

همه شرکت ها بایستی در اسرع وقت، گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ را دریافت کنند. حتی سازمان هایی که قبلا ویرایش سال ۲۰۰۸ را دریافت کرده اند باید مدرک بین المللی خود را به این ورژن انتقال دهند.

ایزو ۹۰۰۱ چیست؟ و چه موضوعاتی را پوشش می دهد؟

ایزو ۹۰۰۱ بر اساس روش برنامه ریزی تدوین شده است. رویکرد فرآیندگرایی که بتواند مسئولیت ها، بررسی ساختار و مستندسازی را در شرکت بر اساس سیستم مدیریت کیفیت تداوم ببخشد. بخش های مختلف از این استاندارد شامل مطالب زیر است:

  • مسئولیت های مدیریت
  • مدیریت منابع انسانی
  • تحقق محصول از جمله طراحی تا تحویل
  • اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود از طریق فرآیندهایی مثل ممیزی داخلی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

اگر خواهان گرفتن ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ هستید می توانید با کارشناسان ما در این رابطه تماس بگیرید.


بیشتر بخوانید