سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

دریافت ایزو ۴۵۰۰۱ چه کمکی می کند

شاید برای شما جالب باشد اما متاسفانه روزانه طبق آمارهای رسمی از سوی وزارت بهداشت و کار جهانی، حدود ۷۶۰۰ نفر در اثر حوادث ناگوار در شرکت های تولیدی جان خود را از دست می دهند، به همین دلیل اخذ گواهینامه iso 45001 به یکی از الزامات مهم به خصوص برای شرکت های تولیدی تبدیل شده است. جهت مشاوره دریافت ایزو ۴۵۰۰۱ با ما تماس بگیرید.

آسیب های شغلی و گسترش بیماری ها بسیار مهم است به طوری که با رعایت نکردن اصول الزامات مربوط به iso 45001، افزایش تلفات پیش از بازنشستگی، عدم حضور کارمندان شرکت و هم چنین افزایش حقوق بیمه، امری بدیهی برای کارفرمایان است. به همین دلیل پیاده سازی و دریافت گواهینامه iso 45001 برای شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

کاربرد iso 45001

اما در واقع با پیاده سازی این سیستم می توان چهارچوبی را برای بهبود ایمنی کارکنان مهیا کرد. کاهش خطرات احتمالی در محیط کار و هم چنین ایجاد شرایط کارآمدتر در سطح سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است که به وسیله مستندات این استاندارد انجام می پذیرد.

دریافت ایزو ۴۵۰۰۱

Iso 45001 چیست؟

این استاندارد توسط یک کمیته کارشناسان حرفه ای بهداشت و ایمنی ایجاد شده است و از دیگر روش های سیستم عمومی هم چون iso 9001 و iso 14001 پیروی می کند.

در واقع بزرگ ترین شاخصه این استاندارد بررسی ریسک هایی است که می تواند ایمنی کارکنان شرکت را با خطر روبه رو سازد، هم چنین در بخش بهداشت این استاندارد گزینه ای به نام چگونگی مقابله با حیوانات و حشرات موذی آمده که می تواند شرایط بهداشت محیط سازمان را مختل کند.

مزایای دریافت گواهینامه iso 45001

  • توسعه و اجرای سیاست های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
  • ایجاد فرآیندهای سیستماتیک با توجه به فرصت ها و تهدیدات سازمان
  • تعیین و تشخیص خطرات احتمالی که ممکن است در سازمان به وقوع بپیوندد و تلاش برای از بین بردن و یا به حداقل رساندن این خطرات در سطح سازمان
  • ایجاد عملیات کنترل در سازمان برای مدیریت کردن ریسک ها
  • افزایش آگاهی نسبت به خطرات احتمالی
  • ارزیابی عملکرد سیستم و تلاش برای بهبود و بهینه سازی آن از طریق اقدامات موثر

اگر خواهان دریافت گواهینامه iso 45001 هستید می توانید با شماره های قرار داده شده در داخل سایت تماس بگیرید.