سه شنبه, خرداد ۱۶, ۱۴۰۲
خانه استاندارد IMS

استاندارد IMS

استاندارد IMS مدیریت یکپارچه

در بطن تمام سیستمهای مدیریت مانند سیستم مدیریت کیفیت، محیطزیست، بهداشت و ایمنی   شغلی مفهوم خطر نهفته است. استفاده از سه سیستم مدیریت متفاوت در یک سازمان بسیار زمانبر و پرهزینه بوده و نهتنها مؤثر واقع نمیشود، بلکه اتلاف وقت و انرژی نیز هست. ادغام سیستمهای مدیریت متفاوت در یکدیگر میتواند این زمان و هزینه را کمتر کرده و درعینحال اثربخشی، آنها را بهینه سازد. ازاینرو، میتوان گفت که هدف استفاده از یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، سادهتر کردن فرایندها و جلوگیری از ممیزیهای چندگانه است.

ادغام سیستمها و استفاده از یک سیستم واحد به معنی این نیست که توجه و تمرکز بر روی تکتک سیستمهای نامبرده شده کمتر میشود. در حقیقت، سیستم مدیریت یکپارچه IMS باید تمام الزامات و اصول ذکرشده در تکبهتک استانداردهای مربوط به هرکدام از سیستمهای یادشده را در برگرفته و رعایت کند؛ زیرا تنها در این صورت میتوان به اثربخش بودن چنین سیستم یکپارچهای اعتماد کرد و مطمئن شد که در لوای آن شرکت یا سازمان به اهداف خود نائل خواهد آمد.

نگاهی اجمالی به استاندارد IMS

توصیف فرآیندها بهصورت واضح و ساده برای طراحی و اجرا و ارائه محصولات و خدمات ضروری است . ازاینرو، فرایندهای موجود و مسئولیتهای هر بخش مستندسازی شده و همواره توسط یک سیستم مدیریت یکپارچه پایش و کنترل میشوند.  سیستم مدیریت یکپارچه سیستمی است که تمام اسناد و استانداردهای دخیل در یک سازمان را درهم ادغام کرده و یک سیستم مدیریتی واحد میسازد.

گواهینامه IMS

اکثراً برای ساختن  سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، استانداردهای سیستمهای مدیریت کیفیت،ISO 9001 ، محیطزیست، ISO 14001 و   ISO 45001 و ایمنی در هم ادغام میشوند و سیستم مدیریت یکپارچه موسوم به IMS را میسازند. البته بهتر است به این موضوع دقت کنیم که سیستمهای مدیریتی یادشده به ذات سیستمهای جدا از هم نبوده و همیشه باهم ارتباط تنگاتنگی دارند. تنها ادغام شدن این استانداردها به فرایند اجرای آنها سرعت بخشیده و هزینهها را پایین میآورد.

با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

چه کسانی میتوانند از گواهینامه IMS بهره ببرند؟

با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ استاندارد IMS – صدور IMS – شرکت IMS – گواهینامه IMS – ممیزی IMS – مستندات IMS – IMS در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی استاندارد IMS میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……

با ما در ارتباط باشید

مشاوره و صدور گواهینامه ایزو

مطالب محبوب!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350