سه شنبه, خرداد ۱۶, ۱۴۰۲
خانه استاندارد ایزو IWA2

استاندارد ایزو IWA2

استاندارد ایزو IWA2 مراکز آموزشی

 

آموزشوپرورش مهمترین چیزی است که در هر کشوری باید به آن توجه داشت. زیرا تنها با آموزشوپرورش درست، آیندهای روشن برای فرد ساختهشده و یک ملت به آرمانها و اهدافش خواهد رسید. به همین خاطر است که دسترسی به آموزش همواره بهعنوان یکی از حقوق اولیه انسانها قلمداد میشود.

البته دسترسی به آموزش، به هر قیمت و هر شکلی نهتنها نفعی برای کسی نخواهد داشت بلکه مشکلات زیادی برای خود فرد و جامعه به وجود خواهد آورد. ازاینرو، شعار «آموزش باکیفیت برای همه» باید خطمشی سیاستهای آموزشی یک کشور و هر موسسه آموزشی باشد. برای دستیابی به کیفیت قابلقبول در آموزش،  باید سیستم مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی اتخاذ و یا بهینه شود. در این راستا استاندارد ایزو   IWA2:2007 ، تهیه و تنظیمشده است تا به کمک آن، مراکز بتوانند آموزشی باکیفیت ارائه دهند.  

نگاهی اجمالی به استاندارد IWA2:2007

استاندارد IWA2:2007 از توافقنامه کارگاه بینالمللی (IWA) برآمده است. این استاندارد به موسسهها و سازمانهای آموزشی کمک میکند تا یک سیستم مدیریت کیفیت مؤثر اتخاذ و ساماندهی کنند. این سیستم مدیریت کیفیت باید در راستای استاندارد  ISO 9001: 2000، که استاندارد بیانکننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است، باشد، تا کیفیت مورد نظر تضمین گردد.  با کمک این استاندارد، مسئولان و مدیران اطمینان حاصل میکنند که سیستم مدیریت کیفیت سازمان آموزشی به بهترین و مؤثرترین شکل کار میکند. بهعلاوه، این استاندارد پیشرفت و ارائه مداوم و مستمر خدمات آموزشی را تضمین مینماید.

استاندارد IWA2:2007 راهنمایی برای آن دسته از سازمانهای آموزشی است که میخواهند پا از مرزهای استاندارد ISO 9001 فراتر نهاده و موفقیت خود و پیشرفت خود را بیشازپیش تضمین کنند. دستورالعملهای موجود در این توافقنامه، الزامات و اصول بیانشده در استاندارد ISO 9001:2000 را تغییر نمیدهد بلکه مواردی که در رابطه با آموزش که در این استاندارد ذکرشده است را تکمیل و بسط میدهد. لازم به ذکر است که، برای  IWA2:2007 گواهینامه صادر نمیشود.  

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو IWA2 بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو IWA2 – صدور ایزو IWA2 – شرکت ایزو IWA2 – گواهینامه ایزو IWA2 – ممیزی ایزو IWA2 – مستندات ایزو IWA2 – ایزو IWA2 در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو IWA2 میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……

با ما در ارتباط باشید

مشاوره و صدور گواهینامه ایزو

مطالب محبوب!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350