جمعه, خرداد ۱۲, ۱۴۰۲
خانه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ محیط زیست

خانواده استانداردهای ISO 14000 که توسط کمیته فناوری ایزو تدوین و توسعه دادهشدهاند ، اسباب کاربردی برای تمام سازمانها و شرکتها را فراهم میآورد تا این سازمانها بتوانند مسئولیتهای زیستمحیطی که به عهدهدارند مدیریت کنند. ISO 14001:2015 و سایر استانداردهای پشتیبان آن مانند  ISO 14006:2011 بر روی سیستمهای زیستمحیطی تمرکز میکنند تا به این مهم دست پیدا کنند. استانداردهای دیگر موجود در خانواده ISO 14000 بر روی رویکردهای خاصی نظیر بازرسی، ارتباطات، لیبل زنی و آنالیزهای بازیافت و تغییرات زیستمحیطی مانند تغییرات آب و هوایی متمرکز هستند.

معرفی ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵

ISO 14001:2015 الزامات سیستم مدیریت محیطزیست را مشخص میکند. به کمک این دست الزامات، سازمان ذیربط میتواند عملکرد زیستمحیطی خود را بهبود و ارتقا ببخشد. سازمانهایی که درصدد هستند مسئولیتهای خود را در زمینه محیطزیست و طبیعت بهصورت سامانمند مدیریت کنند از این استاندارد کمک میگیرند. مدیریت سامانمند ازاینجهت اهمیت دارد که میتواند به پایداری و نجات محیطزیست برای نسلهای بعدی کمک کند. با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

چرا ایزو ۱۴۰۰۱؟

درواقع هر سازمانی که خود را در قبال محیطزیست مسئول میداند، برای خود و یا شرکتهای متبوع خود اهدافی در این مقوله تعیین میکند که رسیدن به آنها هم برای خود سازمان و هم برای محیطزیست نتایج ارزشمندی را در پی دارد. ISO 14001:2015 کمک میکند تا سیستم مدیریت محیطزیست به اهداف و نتایج مشخصشده نائل آید. اهداف مدیریت سیستم شامل موارد زیر است:

  • افزایش عملکرد زیستمحیطی
  • تحقق تعهداتی که به عهده یک شرکت گذاشتهشده است
  • دستیابی به اهداف زیستمحیطی

هر شرکت یا سازمانی فارغ از اینکه  چه نوع موسسهای است یا در چه عرصهای که فعالیت میکند میتواند از استاندارد ISO 14001:2015 بهرهمند شود. این استاندارد میتواند بهصورت قسمی و یا کامل برای توسعه و بهبود مدیریت محیطزیست استفاده گردد.  البته دریافت این استاندارد چندان آسان نیست و شرکتی که خواهان دریافت این استاندارد باشد باید تمام موارد را موبهمو اجرا کند. درواقع، هیچ استثنایی از سوی هیچکس یا گروهی در برابر هیچکدام از موارد و بندهای آن قابلقبول نخواهد بود.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۱۴۰۰۱ – صدور ایزو ۱۴۰۰۱ – شرکت ایزو ۱۴۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ – ممیزی ایزو ۱۴۰۰۱ – مستندات ایزو ۱۴۰۰۱ – ایزو ۱۴۰۰۱ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……

با ما در ارتباط باشید

مشاوره و صدور گواهینامه ایزو

مطالب محبوب!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350