جمعه, خرداد ۱۲, ۱۴۰۲
خانه استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ آموزش سازمان ها

چیزی که یک شرکت یا سازمان را میسازد افرادی هستند که در آن موسسه کار میکنند. درواقع میتوان گفت نیروی انسانی برای هر شرکت مهمتر از هر موضوع دیگری است. اگر اعتبار و شهرت شرکت را به کیفیت محصولات و خدماتش مربوط بدانیم، باید قبول کنیم که بدون نیروی کارآزمودهای که بهخوبی مدیریتشده باشند یک شرکت و یا سازمان نهتنها به هیچیک از اهداف خود نمیرسد بلکه ممکن است با ورشکستگی مواجه شود. در این راستا، مدیران باید بتوانند برنامهای جامع و کارآمد برای آموزش و ساماندهی نیرو انسانی تهیه و تنظیم نمایند. سند استاندارد ISO 10015 در برنامهریزی، اجرا دورههای آموزشی به کمک سازمانها و شرکتها میآید.

نگاهی اجمالی به سند استاندارد آموزشی ISO 10015

بر اساس تحقیقات بهعملآمده، که ارزشگذاری مشتریان به یک شرکت، ارتباط مستقیمی با منابع انسانی آن شرکت و یا سازمان دارد. ازاینرو استانداردهای موجود در این زمینه راهگشای تجارت هر موسسهای است. ISO 10015 که یکی از زیرشاخههای گروه استانداردهای  ISO 9000 بوده و به نام استاندارد آموزشی شناخته میشود، دستورالعملهای لازم برای بررسی و شناسایی نیازها، طراحی  و برنامهریزی موارد درسی، دورههای آموزشی، اجرا ، ارزشیابی و نظارت بر بهبود فرآیند آموزشی را در اختیار متولیان این امر قرا میدهد. با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

چرا ایزو ۱۰۰۱۵؟

یکروند آموزشی برنامهریزیشده و نظاممند متضمن پیشرفت و دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده هر سازمان است. برای انتخاب روش آموزش و اجرای درست آن بهمنظور کاهش شکاف بین مهارت لازم و آموزههای فعلی کارکنان، مدیران باید موارد زیر را پایش نمایند:

  1. تعریف نیازهای آموزشی
  2. طراحی و برنامهریزی آموزشی
  3. ارائه دورههای موردنیاز
  4. ارزیابی و ارزشیابی نتایج دورهها

ISO 10015 دستورالعملهای موردنیاز در رابطه با مسائل آموزشی را در اختیار شرکتها و سازمانها قرار میدهد. در این سند کلمه «آموزش» در مفهوم کلی بهکاررفته است و هر نوع آموزشی را در برمیگیرد. لازم به ذکر است که در تمام اسناد استانداردهای بینالمللی مدیریت کیفیت، هرگاه سخن از آموزش به میان میآید منظور سند استاندارد  ISO 10015 است.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ – صدور ایزو ۱۰۰۱۵ – شرکت ایزو ۱۰۰۱۵ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ – ممیزی ایزو ۱۰۰۱۵ – مستندات ایزو ۱۰۰۱۵ – ایزو ۱۰۰۱۵ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۱۰۰۱۵ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……

با ما در ارتباط باشید

مشاوره و صدور گواهینامه ایزو

مطالب محبوب!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350