جمعه, خرداد ۱۲, ۱۴۰۲
خانه استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت پایش و اندازهگیری رضایت مشتریان

یکی از المانهای مهم و کلی در موفقیت هر سازمان با شرکتی رضایتمندی مشتریان از محصولات و خدمات ارائهشده آنها است. ازاینرو، زیر نظر داشتن و ارزیابی میزان رضایت مشتریان برای هر شرکت یا سازمانی لازم و ضروری است. اطلاعات بهدستآمده از این کار، برای شناسایی فرصتهای پیش رو و تعیین خطمشی شرکت و تبیین اهداف آینده استفاده میشود. این موارد به شرکت کمک میکنند تا استراتژی سازمانی محصولات و خدمات را در راستای رضایتمندی مشتریان تغییر داده و بهینه نماید و درنتیجه آن به توسعه و پیشرفت پایدار دست پیدا کند. در راستای تحقق این اهداف، استاندارد ISO 10004:2018، یعنی استاندارد سیستم مدیریت پایش و اندازهگیری رضایت مشتریان به کمک هر شرکت و سازمانی در هر عرصهای میآید. این استاندارد راهکارهای مفید و اجرایی برای پایهگذاری روند مؤثر زیر نظر گرفتن و ارزیابی رضایت مشتریان را مشخص میکند و شرکت مربوطه را در راستای موفقیت و دستیابی به اهدافش پیش میبرد

ISO 10004:2018 با کدام استانداردها قابلاجراست؟

سند استاندارد ISO 10004:2018 قابلاجرا و هماهنگ با ISO 9001 است که الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص میکند. این استاندارد طوری تنظیمشده است که  برخی از موارد مطرحشده در ISO 9001 را که به رضایت مشتریان ارتباط دارد بهتر و با دقت بیشتری پیگیری مینماید. ISO 10004:2018 همچنین با استاندارد ISO 9004 نیز هم گام است و اهداف آن را به بهترین نحو پوشش میدهد.

در کنار استانداردهای یادشده، سند استاندارد ISO 10004:2018 را میتوان در کنار استانداردهای ISO 10001، ISO 10002 و ISO 10003 نیز به خدمت گرفت. این سه سند استاندارد میتوانند در ارتباط باهم و یا جدا از یکدیگر اعمال نمود. زمانی که هر چهار سند استاندارد باهم به کار روند، میتوانند قسمتی از یک چارچوب کلی در هر شرکت یا سازمانی باشند که هدف از آن افزایش رضایت مشتریان از طریق،نظامنامههای موجود، رسیدگی به شکایات، حل اختلافات و زیر نظر گرفتن و ارزیابی رضایت مشتریان میباشد.با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ بهره ببرند؟

هر شرکت یا سازمانی، چه بزرگ و چه کوچک، در هر عرصهای و با هر نوع تولید یا خدماتی میتوانند از ISO 10004:2018 بهره ببرند.

اخذ ایزو ۱۰۰۰۴ – صدور ایزو ۱۰۰۰۴ – شرکت ایزو ۱۰۰۰۴ – گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ – ممیزی ایزو ۱۰۰۰۴ – مستندات ایزو ۱۰۰۰۴ – ایزو ۱۰۰۰۴ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۱۰۰۰۴ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……

با ما در ارتباط باشید

مشاوره و صدور گواهینامه ایزو

مطالب محبوب!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isocertc/domains/isohelp.info/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350